Hvad gør Flaxton Meadows til et økoområde?

Målet og politikken for Flaxton Meadows øko-campingplads og campingvognsplads er at skabe et miljø med lavt CO2-fodaftryk for miljøbevidste gæster at bo og nyde. I hver enkelt komponent i designet er der taget hensyn til miljøpåvirkningen på både kort og lang sigt. Der er ikke sparet på noget i forbindelse med at skabe det, som vi ønsker skal blive en miljømæssig arv og et benchmark for andre at følge. Byggematerialerne er hentet fra genbrugsprodukter af høj kvalitet, f.eks. egebjælkerne i Champers for Campers-baren. Eller de er blevet indkøbt lokalt fra bæredygtige ressourcer. Alle materialer er fuldt sporbare fra kilden.

Ved konstruktionen af bygningerne er der taget hensyn til miljøforholdene for at sikre en effektiv energiudnyttelse. Et godt eksempel på dette er, at toilettets tag har et stort overhæng. Dette giver ikke blot en beskyttet gangbro, men giver også skygge til vinduerne om sommeren og læ for anlægget i dårligt vejr. Luften cirkulerer under taget for at give anlægget naturlig ventilation. Den har også et termisk cirkulationssystem til at skabe en konstant lufttemperatur.

Fornybar strøm og opvarmning på campingpladsen

En af de vigtigste overvejelser var elforbruget med vores øko-campingtilbud. Vi ønskede at levere elektricitet til faciliteterne, varmt vand og varme i fællesfaciliteterne og luksusblokhytterne på en bæredygtig måde. Solpaneler anvendes til at udnytte solens naturlige solenergi. Ved at bruge jordvarmepumper kan vi også udnytte den solvarmeenergi, der er lagret i jorden.

Varmeenergi er lagret i jorden og vandet ved en konstant temperatur hele året rundt.

Jordvarmepumper er designet til at udvinde denne varmeenergi via en række solfangere. Jordkollektorer kan have mange former, f.eks. et borehul i klippe, et slinky rør i jorden eller en bassinmåtte i en sø.

Flaxton Meadows valgte slinky-røret, som er installeret 1 m under jordoverfladen. Temperaturen er ret konstant på 8-10 °C i denne dybde hele året rundt. Det gør det til en fremragende vedvarende varmekilde til jordvarmepumper. Rørledningerne opsamler varmen fra jorden, som derefter pumpes ind i faciliteterne for at levere varme og varmt vand døgnet rundt. Jordvarmepumper er eldrevne enheder uden forbrænding, så der genereres ingen emissioner som f.eks. kvælstofoxider (NOx), svovloxider (SOx) eller kuldioxid (COÇ). Det er ikke kun miljømæssigt, men også sundhedsmæssigt fordelagtigt, da der ikke er nogen risiko for skadelige gasser eller lugte.

En anden udfordring var at føre luftledningerne om under jorden. På den måde er udsigten til Flaxton Meadows ikke afbrudt ud fra et æstetisk synspunkt. Fjernelsen af kablerne er også til gavn for natfugle og flagermus. De flyver ofte ind i kabler og kommer til skade. Det måtte vi selv betale for at overvinde, men fordelene er mangfoldige.

Tilvejebringelse af et fristed for dyreliv

Ud over at tage hensyn til miljøpåvirkningen er Flaxton Meadows’ politik at skabe et fristed for dyrelivet. Da det vigtige hedeområde Strensall Common SSSI er vores nabo, er det vores mål at skabe en fortsat korridor for vores dyreliv. I samarbejde med Natural England har vi opsat en række kasser til fugle, ugler og flagermus for at skabe yderligere levesteder. Natural England vil overvåge brugen af boksene og registrere deres resultater for at vurdere bestanden af arter. Vi har også installeret en række webkameraer i redekasserne, som kan ses fra campingpladsens app.

Som en nation af pindsvinelskere er vi alle blevet beklageligvis opmærksomme på den hurtige nedgang i pindsvinspopulationen. Flaxton Meadows har derfor til formål at skabe et fristed for rehabiliterede pindsvin. I samarbejde med lokale dyrepassere har vi håndlavet pindsvinshjem og genhuset tidligere syge og skadede pindsvin på vores grund.

I øjeblikket har vi plantet over 2000 træer og anlagt 300 m naturvenlige hække. Vi dyrker også enge med vilde blomster årligt for at skabe levesteder for bier og andre insekter, som er fødekilde for dyrelivet.

Gæsterne kan nyde vores natursti rundt om campingpladsen med oplysende informationstavler.

I samarbejde med andre naturforkæmpere i lokalsamfundet vil vi fortsætte med at forbedre vores fristed og sikre, at det er en arv i mange år fremover.

Certifikat for grøn turisme

Logo for grøn turismeSom medlem af Green Tourism (GT) og med GT-certifikatet får Flaxton Meadows øget status for de campister, der ønsker en økooplevelse. Green Tourism giver miljøcampisterne sikkerhed for, at virksomheden er verificeret som miljøvenlig af Green Tourism.

Se vores charter om ansvarlige besøgende her.

Bygning med faciliteter i Flaxton Meadows
Vaskerummet med stort udhængende tag

Opførelse af træhytter på Flaxton Meadows

Jordvarmepumpesystem på Flaxton Meadows
Ledningsføring under jorden
Planlægning og høring på Flaxton Meadows-området
Flaxton Meadows blev planlagt med det lokale dyreliv i tankerne

En dam ved Flaxton Meadows

Tjek tilgængelighed online